Veelgestelde vragen over ENABLE

1.Wat is er uniek aan ENABLE?

ENABLE is uniek in haar benadering omdat het een een combinatie is van sociaal en emotioneel leren (SEL) met ondersteuning door leeftijdsgenoten (peer support) om pesten aan te pakken en te verminderen. Het is een holistische benadering waarbij jongeren, personeel, ouders en de schoolgemeenschap in bredere zin betrokken zijn. Een ander innovatief aspect is dat ENABLE in elk deelnemend land een team van ambassadeurs getraind heeft. Zij zijn beschikbaar voor informatie en begeleiding voor elke school of organisatie die het programma wil implementeren. Lees hier meer over de ambassadeurs.

2.Hoe verschilt ENABLE van andere programma’s tegen pesten?

Met behulp van een unieke benadering die een combinatie is van sociaal en emotioneel leren (SEL) en leerlingbemiddeling streeft het ENABLE-team ernaar om schoolpersoneel de vaardigheden, de kennis en het vertrouwen bij te brengen waarmee ze een effectief leerlingbemiddelingsprogramma kunnen opzetten op school en de sociale en emotionele vaardigheden van hun leerlingen kunnen ontwikkelen. Dit programma wijkt af van het tweedimensionale slachtoffer-pester-beeld, maar kijkt in plaats daarvan naar de sociale- en groepsdynamiek op een school of in een vrijetijdsomgeving om een aantal factoren aan te pakken die pesten normaal gezien in de hand werken.

3.Uit wat voor onderzoek blijkt dat SEL- of peer-supportprogramma’s helpen om pestgedrag aan te pakken?

SEL-programma’s behoren tot de meest succesvolle jeugdontwikkelingsprogramma’s die aan leerlingen aangeboden worden. Uit een meta-analyse van 213 studies blijkt dat leerlingen op scholen die de universeel toegepaste SEL-programma’s gebruiken, betere sociale, emotionele en academische vaardigheden hebben, 11 procent hogere prestaties leveren en socialer gedrag vertonen alsook positieve houdingen tegenover zichzelf en anderen, en tegelijkertijd minder emotioneel leed vertonen.


Leerlingbemiddeling vermindert de negatieve impact van pesten op slachtoffers en maakt het aanvaardbaarder om het te melden. Naylor & Cowie (1999) ondervroegen 2.313 middelbare scholieren en 234 leerkrachten op 51 scholen die een leerlingbemiddelingsprogramma doorlopen hebben. Hieruit bleek dat ook al kan leerlingbemiddeling pesten niet volledig uitsluiten, deze programma’s toch een effectieve preventieve maatregel kunnen zijn. Van belang is dat ze de negatieve impact van pesten op slachtoffers verminderen en de melding ervan makkelijker maken.

4.Wat zijn de voordelen of uitkomsten van ENABLE?

De voordelen van ENABLE bevatten zeker de volgende elementen:

  • Ondersteunt een positief en gezond klimaat op de hele school
  • Verbetert het emotioneel bewustzijn bij personeel en leerlingen
  • Verbetert de kundigheid in beoordelingen
  • Vermindert spijbelen en pestincidenten
  • Verbetert het welzijn van het personeel

In het document Making ENABLE Work kunt u meer informatie over de kenmerken en voordelen van ENABLE vinden. De uitkomsten van het SEL- en leerlingbemiddelingsprogramma zijn opgenomen in het gedeelte Impact Assessment van onze website.

5.Wat is de leeftijdsdoelgroep voor ENABLE?

De doelgroep voor ENABLE is 11- tot 14-jarigen. Dit betekent dat het materiaal echt voor die leeftijdsgroep bedoeld en ontwikkeld is, maar het kan zijn dat individuele leerkrachten of jeugdwerkers vinden dat dit programma ook geschikt is voor iets jongere of oudere kinderen. 

6.Waarom 11 tot 14?

Dit is een cruciale leeftijd, waarop kinderen hun autonomie uitproberen en hun emoties proberen te begrijpen. Uit statistieken blijkt dat pesten veel meer voorkomt als kinderen van de meer beschermende omgeving van de basisschool naar de middelbare school gaan, waar zij leeftijdsgenoten uit meer diverse achtergronden tegenkomen en moeten omgaan met dagen die opgesplitst zijn in lesuren van 40 tot 50 minuten, meestal bij verschillende leerkrachten. Hierdoor is er minder toezicht en moeten leerlingen in hun eentje met uitdagingen zien om te gaan. Een Britse studie van tientallen jaren lijkt te bewijzen dat betrokkenheid bij en reacties op pesten op deze leeftijd de gezondheid, het welzijn en welbevinden en de criminele neigingen voor de rest van het leven vormgeven. Meer hierover en over het onderzoek dat we aan het begin van het project hebben uitgevoerd, is te vinden in het ENABLE-onderzoeksrapport.

7.Waar dient ENABLE geïmplementeerd te worden?

Het ENABLE-programma is gericht op scholen en elke vrijetijdsomgeving waar jonge mensen in de leeftijd van 11 tot 14 kunnen zijn, zoals sportcentra, jeugdclubs enzovoort. Veel elementen van het programma zijn echter ook geschikt om discussies over pesten in gezinnen te openen.

8.Kan elke school de ENABLE-hulpmiddelen downloaden en gebruiken?

Ja, het ENABLE-programma is hier gratis beschikbaar voor elke school, vrijetijdsorganisatie of anderen die het willen downloaden en gebruiken. Het is op de ENABLE-website beschikbaar in het Engels, Kroatisch, Grieks, Frans en Nederlands. Sommige documenten zijn ook beschikbaar in het Deens en Roemeens.

9.Hoe kan ik de ENABLE-hulpmiddelen buiten de schoolsituatie gebruiken?

Het ENABLE-programma is bedoeld om niet alleen op scholen, maar ook in vrijetijdsomgevingen gebruikt te worden. U kunt dus uit de hulpmiddelen kiezen om ze waar dan ook toe te passen als pesten een probleem lijkt te zijn. Hoewel het aanbevolen is voor gebruik bij jongeren van 11 tot 14 jaar, wordt het ook met succes gebruikt bij jongere en oudere kinderen/jongeren.

10.Zijn de hulpmiddelen gratis?

Ja, de ENABLE-hulpmiddelen zijn volledig gratis hier te downloaden. Ze zijn gemaakt door partners in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Kroatië, België en Griekenland, met een co-financiering van het Daphne-programma van de Europese Unie.

11.Ik geef les op een basisschool. Kunnen alle ENABLE-hulpmiddelen bij mijn leerlingen worden gebruikt?

Het materiaal van ENABLE is gemaak voor de doelgroep van 11- tot 14-jarigen. Leerkrachten of anderen die met jongeren werken, kunnen de hulpmiddelen echter bekijken en gebruiken bij iets jongere (of oudere) kinderen als ze vinden dat de inhoud voor hen geschikt is.

12.Hoe begin in met het plannen van het uitrollen van ENABLE op mijn school/organisatie?

We hebben een nuttig document geschreven, met als titel Making Enable Work. Hierin vindt u alles wat u moet weten als u ENABLE overweegt te gaan gebruiken, waaronder een beschrijving van de voordelen, stappen om ENABLE te implementeren, barrières tot succes, het krijgen van goedkeuring van uw leidinggevenden en de ondersteuning door ouders, en meer praktische aspecten van het implementeren van ENABLE.

13.Ik zou een ambassadeur voor ENABLE willen worden. Wat houdt dat in en hoe kan ik het worden?

De ENABLE-ambassadeurs zijn leerkrachten of opvoedingsdeskundigen en experts die direct in of met scholen werken. Zij zijn de eerste mensen die wij trainen in het gebruik van de hulpmiddelen en ze zijn verantwoordelijk voor het uitrollen ervan op de scholen waar zij werken en voor het promoten ervan bij andere scholen in de gemeenschap. In die hoedanigheid hebben zij voornamelijk met het schoolpersoneel te maken. Op onze ambassadeurs-pagina kunt meer te weten komen over de ENABLE-ambassadeurs in elk land.

Als u een ambassadeur wilt worden, neem dan contact met ons op via info-enable@eun.org of neem contact op met uw landelijke partner in het Verenigd Koninkrijk, België, Kroatië, Griekenland of Denemarken. De contactgegevens voor elk van de partners zijn:

Als er in uw land geen partner is, neem dan contact op met info-enable@eun.org.

14.Kan ik de hulpmiddelen ook gebruiken als mijn land niet één van de 5 ENABLE-partnerlanden is?

Ja. Het gebruik van ENABLE kent geen geografische beperkingen. Als het lesmateriaal van ENABLE niet in uw taal beschikbaar zijn, neem dan contact op met info-enable@eun.org om erachter te komen of ze vertaald kunnen worden.

15.In welke talen zijn de hulpmiddelen beschikbaar?

Het (les-)materiaal van ENABLE is beschikbaar in het Engels, Kroatisch, Deens, Grieks, Frans en Nederlands. Enkele documenten zijn ook beschikbaar in het Deens en het Roemeens.

16.Wat zijn de Europese landelijke partners in het ENABLE-programma en hoe kom ik in contact met mijn landelijke partner?

De partners in ENABLE zijn in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Griekenland, België en Kroatië. Op onze Partners-pagina kunt u meer over hen te weten komen.

De contactgegevens voor elk van de partners zijn:

Als er in uw land geen partner is, neem dan contact op met info-enable@eun.org.

17.Hoe lang duurt het om het ENABLE-programma te implementeren?

Wij adviseren een minimale periode van 10 weken om ENABLE op uw school of organisatie uit te rollen. Hierbij behandelt u één SEL-module per week met leerlingen van 11 tot 14 jaar, hoewel de modules ook aan te passen zijn voor andere leeftijdsgroepen. Ze zijn bedoeld om parallel uitgevoerd te worden met het leerlingbemiddelingsprogramma als een essentieel element in een holistische benadering om pesten terug te dringen. Het leerlingbemiddelingsprogramma is echt ontwikkeld  om tijdens een periode van 10 weken te uitgerold te worden en is het meest efficiënt als het gecombineerd wordt met de SEL-modules.

In ons document Making ENABLE work kunt u meer informatie vinden over het implementeren van ENABLE.

18.Moeten de SEL-lessen in de gepresenteerde volgorde gegeven worden of kunnen ze ook in een andere volgorde gegeven worden?

De SEL-lessen zijn bedoeld als een opeenvolgende reeks die evolutief zijn, zodat het effectief aangeraden is om ze in de gepresenteerde volgorde te geven. Ze zijn ook nauw verbonden met het leerlingbemiddelingsprogramma. Het ENABLE-programma is dan ook het meest effectief wanneer beide lijnen (de SEL-modules en het peer-supportprogramma) tegelijkertijd geïmplementeerd worden. Afhankelijk van de context en de noden van de school, kan er natuurlijk slechts een deel of in een andere volgorde geïmplementeerd worden. Als je bijvoorbeeld een e-Twinning school bent en je wil het ENABLE-programma uitproberen samen met een ander land. Of ook bijvoorbeeld gewoon als je van mening bent dat sommige modules voor de eigen schoolcontext meer relevant zijn dan andere, voor een specifieke doelgroep of op een bepaald moment.

19.Wie is degene die op een school of in een vrijetijdsomgeving ENABLE zou moeten uitrollen?

We adviseren dat u op uw school of in uw organisatie een ‘trekker’ aanstelt voor het SEL-onderdeel, iemand die ervaring heeft met SEL en ondersteund wordt door andere medewerkers. Uit de medewerkers dient ook een begeleider voor de leerlingbemiddeling gekozen te worden voor het peer-supportprogramma. Dat hoeft niet dezelfde persoon te zijn als voor het SEL-onderdeel, maar iemand die ondersteund wordt door de medewerkers en de jongeren die als leerlingbemiddelaars gerekruteerd zijn. Meer informatie over het implementeren van ENABLE is te vinden in het document Making ENABLE work

20.Hoe hebben andere scholen of vrijetijdsomgevingen ENABLE gebruikt?

In elk land is er een groep ENABLE-ambassadeurs getraind. Dit zijn meestal leerkrachten of opvoedingsdeskundigen en experts, wiens rol het is om het ENABLE-programma uit te rollen op scholen. Een aantal scholen in elk land gebruikt nu ENABLE en we verzamelen doorlopend informatie over hoe zij het programma gebruiken. We hopen dat dit de basis zal vormen voor casestudy’s of getuigenissen over het programma. Meer informatie hierover is te vinden op onze pagina Ambassador News and Testimonials

21.Ik wil mijn ervaring in het gebruik van ENABLE met anderen delen. Hoe doe ik dat?

Als u ENABLE gebruikt, horen wij heel graag van u! We hebben een casestudy-sjabloon gemaakt (te vinden op de pagina ENABLE Resources) en willen alle scholen en organisaties die ENABLE gebruiken, aanmoedigen om het sjabloon in te vullen en hun ervaringen met ons te delen. We zullen enkele hiervan op onze pagina News and Testimonials publiceren zodat scholen ervan kunnen leren en ze als inspiratie kunnen gebruiken.

22.Kan ik een ENABLE-certificaat of -accreditatiemodel krijgen?

Er zijn 3 certificaten van ENABLE beschikbaar. Als je een leerkracht of een leerlingbemiddelaar bent die de vereiste training gevolgd heeft, zal je een certificaat ontvangen van de ambassadeur in je land. Je kan dan ook een een virtuele badge aanvragen via info-enable@eun.org, zodat je kan tonen dat je een ENABLE-school bent op je website of andere online platformen. Als leerkracht, leerlingbemiddelaar, ouder of anti-pestspecialist op school, kan je kijken naar de ENABLE webinars, de vragenlijst invullen en daarna een “kennis”-badge aanvragen. Op de website kan je meer informatie vinden hierover.

23.Hoe wordt het ENABLE-programma gefinancierd?

Het ENABLE-programma wordt uitgevoerd met financiële steun van het Daphne-programma van de Europese Unie en verdere ondersteuning van onze partners.

24.Hoe kan ik de uiteindelijke impact van ENABLE op mijn school kennen en meten?

We hebben een impactstudie uitgevoerd met een aantal pilootscholen en met de vroege instappers in het programma van ENABLE. De resulaten hiervan zijn gepubliceerd op de website van ENABLE. eze impactstudie bevatte een vooronderzoek dat ingevuld werd door leerlingen en personeel vooraleer ze begonnen zijn met het ENABLE-programma en een post-evaluatie of nabeoordeling die door dezelfde personen ingevuld werd na te hebben deelgenomen aan het programma (zowel de SEL-lessen als de leerlingbemiddeling).

Binnen de SEL-modules is er ook een optionele vragenlijst die leerkrachten hun leerlingen in les 1 en opnieuw in les 9 kunnen voorleggen, waardoor er meer impactgegevens verzameld kunnen worden. Wij raden aan om dit te organiseren als een ‘klasactiviteit’ en om de geanonimiseerde gegevens achteraf ook te gebruiken, zodat de leerlingen hun klasomgeving beter leren kennen en begrijpen.
Voor meer informatie kijkt u op het gedeelte impactbeoordeling van de ENABLE-website.
 

25.Mijn hulplijn ondersteunt jongeren – hoe is ENABLE relevant voor mij?

Als hulplijn die gericht is op jongeren, kunt u het ENABLE-platform gebruiken om de vaardigheden van hulpverleners uit te breiden zodat de dienstverlening van uw hulplijn geoptimaliseerd wordt en de grootst mogelijke impact kan hebben.

Op de website van ENABLE vindt u een uitgebreid rapport dat inzicht geeft in de omvang van pesten in de EU, evenals een overzicht van bestaande initiatieven op dit vlak.Op het ENABLE-platform vindt u meer dan 60 tools (apps e.d.) waarnaar u jongeren direct kunt verwijzen. Tot slot kunt u de SEL- en leerlingbemiddelingspakketten als inspiratie gebruiken om de praktijk en kennies van uw hulplijn over pesten verder te ontwikkelen.

In Denemarken, bijvoorbeeld, hebben we het ENABLE-programma gebruikt als basis voor de ontwikkeling van ons groeps-chat-model waarin jongeren elkaar helpen om de dynamiek achter pesten beter te begrijpen en concrete ervaringen en mogelijkheden tot actie te delen.
 

26.Hoe zijn de deelnemende partners bij ENABLE betrokken?

De deelnemende ENABLE-partners uit de industrie zijn Facebook, Vodafone, Twitter, Ask.fm en Kaspersky Lab, en uit de liefdadigheidssector het IJslandse Rode Kruis en Telefono Azzurro (Italië). Zij geven ondersteuning aan ENABLE, waarmee ze ons helpen beter inzicht te krijgen in de online-activiteiten van jongeren en het programma via hun netwerken te promoten.

 

 

 

This project is funded
by the Daphne Programme
of the European Union
 
The work presented in this website has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of European Schoolnet and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

 

 

 

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info-enable@eun.org

Disclaimer and Privacy Policy