Resources

back

Digital dialog i skolen

2014-06-18T21:04:28

“Digital dialog i skolen” er tilgængelig via hjemmesiden www.digitaldialog.dk. Herfra kan materialet downloades i enkelte afsnit eller som samlet pdf. Materialet er også udgivet som hæfte, som blev sendt til skoleledere på skoler i hele Danmark. Målet med materialet er at hjælpe skoler i gang med en dialog om digital trivsel og skolens værdier i forhold til børn og voksnes brug af onlinemedier. Materialet indeholder en række dilemmakort, der kan danne grundlag for arbejdet i skolens forskellige fora: ledelsesteamet, skolebestyrelsen, personalet, eleverne og forældrene. Der gives i materialet bud på metoder, så alle parter i skolens hverdag kan blive involveret i processen, og så dialogen kan foregå på tværs af disse.

Resource information

Age range:Older than 7 years old.
Resource type:guide, lesson plan, tool, website
Authors:(Safer Internet Centre),

Access to resources

 

This project is funded
by the Daphne Programme
of the European Union
 
The work presented in this website has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of European Schoolnet and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

 

 

 

Resources in Cyberbullying Prevention

Top Resources in Cyberbullying Prevention

Helplines

National helplines respond to the questions and concerns of young people linked to their experiences online or the harmful or illegal online content they encounter.

Find a helpline in your country.

For an overview of the work of the Insafe Helplines, download the information sheet.

Hotlines

Hotlines allow members of the public to report illegal content on the internet. The hotlines then deal with the reports by passing them on to the appropriate body (Internet Service Providers, the police, hotlines in other countries) in accordance with their operating rules. This helps to reduce the flow of illegal content and contributes to the effective protection of internet users. Hotlines are coordinated by INHOPE funded by the Safer Internet Programme.

Find out how to report illegal content.

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info-enable@eun.org

Disclaimer and Privacy Policy