Resources

back

Talk show "W Sieci"

2014-08-27T21:06:28

Zajęcia „W Sieci” poświęcone są bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu. Przeznaczone są dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.Do przeprowadzenia zajęć “W Sieci” opartych o proponowany scenariusz, potrzeba dwóch (rozwiązanie rekomendowane) lub jednej godziny dydaktycznej. Mogą one być realizowane w ramach zajęć lekcyjnych lub jako zajęcia pozalekcyjne.Głównym elementem zajęć według proponowanego scenariusza jest projekcja materiału (z płyty lub pobranego z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl), który w konwencji programu talk-show pokazuje m.in. dwa przypadki niebezpiecznych sytuacji, z jakimi mogą mieć do czynienia młodzi ludzie w Internecie – cyberprzemoc oraz uwodzenie. Gospodarzem programu jest piosenkarka Ewa Farna. W pełnej (dwugodzinnej) wersji zajęć wykorzystywane są również wypowiedzi innych popularnych wśród młodzieży osób, opowiadających do wykorzystywaniu Internetu w pracy i do realizacji swoich pasji. Istnieje także kurs e-learning i film.

Resource information

Age range:13 - 17
Keywords:lekcja, cyberprzemoc, grooming, e, learning, film, farna
Resource type:lesson plan, video
Authors:

Access to resources

 

This project is funded
by the Daphne Programme
of the European Union
 
The work presented in this website has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of European Schoolnet and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

 

 

 

Resources in Cyberbullying Prevention

Top Resources in Cyberbullying Prevention

Helplines

National helplines respond to the questions and concerns of young people linked to their experiences online or the harmful or illegal online content they encounter.

Find a helpline in your country.

For an overview of the work of the Insafe Helplines, download the information sheet.

Hotlines

Hotlines allow members of the public to report illegal content on the internet. The hotlines then deal with the reports by passing them on to the appropriate body (Internet Service Providers, the police, hotlines in other countries) in accordance with their operating rules. This helps to reduce the flow of illegal content and contributes to the effective protection of internet users. Hotlines are coordinated by INHOPE funded by the Safer Internet Programme.

Find out how to report illegal content.

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info-enable@eun.org

Disclaimer and Privacy Policy