ENABLE-ov komplet s materijalima za učenike, učitelje, roditelje i voditelje kampanja.

ENABLE - Sažetak aktivnosti: 2014–2016

Pregled plana

Jedinica PPT Resursi

1. Tko sam?

1

L1R1

L1R2

L9R1
2. Kako se osjećate? Zaista?1L2R1
L2R2
3. Priroda nasilja1L3R1
L3R2
4. Čitanje emocija u društvenim situacijama1L4R1
2
5.  Nije riječ o nasilju, već samo o...1L5R1
L5R2
L5R3
6. Kako upravljati svojim osjećajima u smjeru pozitivnoga načina razmišljanja1L6R1 (PPT) 
L6R2 (PPT) 
L6R3 (PPT) 
7. Sijanje sjemena1L7R1
8. Tajno djelovanje i taktike: čine razliku1 
9. Temelji promjene1L9R1
L9R2
10. Što je sljedeće?1L10R1
L10R2

 

 

 
Sastanka
ENABLE-ov priručnik o sprečavanju vršnjačkoga nasilja za roditelje/skrbnike  
Vršnjačko nasilje i vaše dijete

 

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info-enable@eun.org

Disclaimer and Privacy Policy