Εγχειρίδιο ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και διοργανωτές δράσεων

ENABLE - Περίληψη δραστηριοτήτων 2014-2016

ENABLE Στόχοι του προγράμματος

Lesson plans PPT Resources

1. Τα Συναισθήματα Μετράνε!

1

L1R1, L1R2

 

 
2. Αλήθεια, Πώς Αισθάνεσαι1L2R1
L2R2
3. Η Φύση του Εκφοβισμού1L3R1
L3R2
4. Αναγνωρίζοντας τα Συναισθήματα1L4R1
 
5. Δεν Είναι Εκφοβισμός, Απλά Είναι...1L5R1
L5R2
L5R3
6. Αλλάζοντας τα Συναισθήματά μου προς Θετική Κατεύθυνση1L6R1 (incl. in PPT) 
L6R2 (incl. in PPT) 
L6R3 (incl. in PPT) 
7. Προετοιμάζοντας το Έδαφος: Πώς να Αλλάζουμε τις Ισορροπίες1L7R1
8. Κάνω τη Διαφορά: Ξεπερνώντας Εμπόδια1 
9. Στήνοντας τα Θεμέλια της Αλλαγής1 
 
10. Προχωρώντας στο Επόμενο Βήμα1L10R1
L10R2

 

 

 

 Πρώτη Συνάντηση
Εγχειρίδιο Καταπολέμησης του Σχολικού Εκφοβισμού για Γονείς και Κηδεμόνες 
Αξιοποιώντας τις Συναντήσεις/Συνεδρίες Υποστήριξης Συνομηλίκων 

 

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info-enable@eun.org

Disclaimer and Privacy Policy